Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum tartalmazza az VIPA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1011 Budapest, Fő utca 12.; cégjegyzékszáma: Cg.01-09-260779, adószáma: 10812297-2-41; nyilvántartó cégbíróság neve: Budapesti Törvényszék Cégbírósága; email: info@mobilgyogyszer.hu; telefon: +36 (1) 799 -60-80, mint szolgáltató (a továbbiakban: "Szolgáltató") által üzemeltetett https://bp1.mobilgyogyszer.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Webshop) keresztül elérhető webáruház vásárlóira (a továbbiakban: Vásárló) vonatkozó általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: „ÁSZF”).

Jelen ÁSZF a Szolgáltató valamennyi, a Honlapon keresztül a Vásárló által megvásárolható termék vásárlási feltételeit tartalmazza.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve magyar és a szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, és nem megtekinthető, ide nem értve a megrendelések adatait.

Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

A Webshopban a Magyarországon törzskönyvezett, vény nélkül kiadható és közfinanszírozásban nem részesülő gyógyszerek, gyógyhatású termékek, homeopátiás komplex gyógyszerek, étrend-kiegészítő termékek, egyéb egészségügyi-, diétás élelmiszer termékek, gyógyászati segédeszközök, kozmetikumok és egyéb termékek (a továbbiakban Termék) tekinthetők, illetve vásárolhatók meg. A Webáruházban nem vásárolhatók meg vényköteles, illetve társadalombiztosítási támogatásban részesített, illetve speciális szállítást, vagy hűtést igénylő készítmények.

A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX.19.) EüM rendelet 17.§ (6) bekezdésének b) pontjában foglaltaknak megfelelően az internetes gyógyszer-értékesítésre jogosult gyógyszertárak jegyzékét az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet /OGYÉI/ vezeti, és az alábbi weboldalon keresztül teszi közzé: http://www.ogyei.gov.hu/internetes_gyogyszer_kereskedelem/.

1.       Szolgáltató adatai

Név: VIPA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:1011 Budapest, Fő utca 12.                                   

Cégjegyzékszám: 01-09-260779                               

Nyilvántartásba vevő szerv: Budapesti Törvényszék Cégbírósága            

Adószám: 10812297-2-41                                           

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió VIII. Kerületi Fiók

Számlaszám: 11708001-20573962-00000000                   

E-mail cím: info@mobilgyogyszer.hu                                   

Telefonszám: +36 (1) 799 -60-80                                             

A Szolgáltatás nyújtásához igénybe vett tárhelyszolgáltató:

Neve: EANS Holding Kft.                                                             

Címe: 4024 Debrecen, Batthyány u. 3-5 2/10

E-mail cím: sportgyogyszertar@gmail.com   

Adószám: 25775444-2-09

Cégjegyzékszám: 09-09-029031              

                                                             

2.       A Vásárlás feltételei és menete

2.1. Regisztráció

A Webshop tartalmának minden része elérhető bármely Vásárló számára regisztráció nélkül, a vásárlás azonban:

-          regisztrációhoz van kötve

-          a Webshopban csak 18. életévüket betöltött, cselekvőképes természetes személyek vásárolhatnak.

A regisztrációval a Vásárló elismeri, hogy természetes személy, aki 18. életévét legkésőbb a regisztráció napján betöltötte, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerint nem cselekvőképtelen (Ptk. 2:8. §.),

A viszonteladói, kereskedelmi célú vásárlás nem engedélyezett.

A regisztráció során a Vásárló köteles valós, hozzá köthető adatokkal regisztrálni. A Szolgáltató, amennyiben tudomására jut, hogy a Vásárló által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Vásárló hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Vásárlót a Webshop használatából kizárni.

A regisztráció során megvalósuló, valótlan tartalmú adatszolgáltatásból eredő egészségügyi károsodásokért, egyéb jellegű károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Webshopba egy e-mail cím csak egy alkalommal regisztrálható.

A regisztrációt e-mailben visszaigazolja Szolgáltató. A Vásárló köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben a Vásárló egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vásárló adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Vásárló köteles gondoskodni a regisztráció során megadott e-mail cím üzemképes állapotáról, az ebből eredő károkért az Eladó semmilyen felelősséget nem vállal. 

Vásárló tudomásul veszi, hogy a regisztrációval és a Webshop használatával összefüggő tájékoztatás megismerésének elmulasztásából eredő károkért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

 

2.2. Megrendelés

Vásárló az alábbi módon tud megrendelést leadni a Webshopban elérhető termékekre:

  1. Termék kiválasztása

A terméklapon látható az adott termék képe, valamint már a kép alatt a termék a „Kosárba” feliratra kattintva azonnal a kosárba helyezhető.

Vásárló tudomásul veszi, hogy a Webáruház oldalain megismerhető információk nem helyettesíthetik a szakszerű orvosi tanácsadást és ellátást.

Vásárló tudomásul veszi, hogy a Webshopban található termékleírások csak tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmazzák az adott Termékre vonatkozó valamennyi információt. A hivatalos, részletes termékleírás az adott Termék gyártójának weboldalán érhető el.

Vásárló tudomásul veszi, hogy a termék lényeges tulajdonságairól szóló tájékoztatás alapja a termék hazai forgalomba hozatali engedélyének jogosultjától származó vásárlói tájékoztató. Annak tartalmát az oldal üzemeltetőjével a termék forgalomba hozatalára jogosult társaság közölte, amelyet a Szolgáltató a vásárláshoz szükséges mértékben tesz közzé.

A Szolgáltató által forgalmazott gyógyszerek hatósági engedéllyel rendelkező nagykereskedőktől származnak, lejárati idejük nem rövidebb, mint 3 hónap.

A termék képére, illetve a „Gyorsnézet” menüpontra kattintva jelenik meg termék nagyobb méretű képe, valamint a termékinformációs lap, ahol szintén kiválasztható a kívánt mennyiség. 

A terméklapon érhető el a termék betegtájékoztatója és a termékről adott esetleges vélemények is.

A termékinformációs lapon a „Kosárba” feliratra kattintva kerül a termék a Vásárló virtuális bevásárlókosarába, erre a gyorsnézet menüpontban is lehetőség van, vagy a gyorsnézet menüpontban a „Megrendelem” menüponttal azonnal folytatni lehet a vásárlási folyamatot.

  1. Kosár véglegesítése

A vásárlási folyamat következő lépése, hogy Vásárló a „Kosaram” menüpontra kattintva ellenőrizze a megvásárolni kívánt termékek listáját, a kért mennyiséget. Ezen az oldalon összesítve látja a Vásárló a kosárba helyezett termékeket, valamint azok végösszegét.

Ezen az oldalon Vásárlónak lehetősége van a kosárból a termékek kivételére a „Lomtár” ikonra kattintva, vagy a mennyiség módosítására a „+”, vagy „-„ jelre kattintva.

Ezen az oldalon van lehetőség kedvezményes kuponkód megadására is.

A Kosár oldalon látható az is, hogy adott termék készleten van-e a Szolgáltatónál.

  1. Számlázási és szállítási adatok megadása

Amennyiben Vásárló már rendelkezik felhasználói fiókkal, akkor abba belépve tudja kiválasztani a kívánt szállítási és számlázási adatokat. Amennyiben a Vásárlónak nincs még felhasználói fiókja, azt ezen a pontján a vásárlásnak létre kell hoznia.

A vásárlás következő lépése a „Fizetés” gombra kattintva érhető el.

  1. Átvételi mód kiválasztása

A „Fizetés” gomra kattintást követően választható ki a kívánt átvételi mód, amely mellett a szállítás díja is feltüntetésre kerül. A vásárlás következő lépése a „Fizetés” gombra kattintva érhető el.

  1. Fizetési mód kiválasztása

A következő oldalon látható összesítve a megrendelni kívánt termékekre vonatkozó adatok. Ezen az oldalon van lehetőség a kívánt fizetési mód kiválasztására.

A vásárlás következő lépése a fizetési módra kattintva végezhető el.

  1. Megrendelés véglegesítése

A megrendelés a „Megerősítem a rendelést” gombra kattintva végezhető el.

A megrendelés elküldéséhez, a Vásárlónak ezen a felületen található jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadnia jelen ÁSZF-et és az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

Szolgáltató a megrendelés sikerességéről az ezt követő felületen és emailben is értesíti a Vásárlót, ahol a Vásárló megrendelésének száma is megtalálható.

A rendelés feladása tehát a „Megerősítem a rendelést” gombra kattintással történik, ami a Vásárló részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

 

  1. Termékek árának megfizetése

A Webshopban feltüntetett árak a rendelés időpontjában érvényes árak, amelyeket a Webshopban a termékek mellett talál a Vásárló. Az árak bruttó árak, a 27% ÁFA-t és 5% ÁFA-t tartalmazzák, azonban ezek az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra (pl.: 0 Ft-os ár). Ilyen esetekben Szolgáltató nem köteles a terméket a Webshopban hibásan feltüntetett áron szolgáltatni. Hibás ár feltüntetése esetén a Szolgáltató, a rendelés visszaigazolásában vagy azt követően ajánlja fel, a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

2.3.Adatbeviteli hibák javítása

Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webshopban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására (pl. termék törlése a kosárból a mennyiség módosítása, rendelési adatok módosítása). A rendelés feladásáig a vásárló a „Vissza” gombra kattintva tud a korábbi oldalra visszalépni és megrendelését módosítani.

Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, rendelési adatok elírása stb.

Amennyiben a Vásárló véglegesítette rendelését és a megadott adatokban hibát fedez fel, akkor a lehető legrövidebb időn belül kezdeményeznie kell a rendelése törlését, vagy módosítását. A hibás rendelés törlését a megrendeléskor/regisztrációkor megadott email címről küldött levéllel, vagy telefonhívással jelezheti Vásárló a Szolgáltató felé. Ezt követően a helyes adatokat tartalmazó rendelés újra feladható.

2.4.Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató a megrendeléseket automatikusan feldolgozza és e-mail értesítésben visszaigazolja a Vásárló részére a megrendelés elfogadását és a szerződés létrejöttét, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget, és a Szolgáltató elérhetőségi adatait.

A visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Vásárló között.

Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésre vonatkozó visszaigazoló emailt.

Ha Vásárló rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A megrendelés beérkezését követően előfordulhat, hogy bizonyos termékekből nem áll rendelkezésre elegendő mennyiség a Vásárló kiszolgálásához (törekszünk arra, hogy mindig a legfrissebb készlettel dolgozzunk). Ebben az esetben Szolgáltató munkatársa e-mailben vagy a Vásárló által megadott telefonszámon informálja a Vásárlót és tájékoztatja az alternatív megoldásokról.

A Szolgáltató fenntartja a jogot a megrendelés visszautasítására, illetve mennyiségbeli korlátozására, amennyiben ezt gyógyszerészszakmai szempontok indokolják. Ennek tényéről Vásárló tájékoztatást kap.

A vételár teljes kifizetéséig a Termék a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a Termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis Vásárló birtokába kerül, felelősséggel tartozik Szolgáltató irányában mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

2.5.Fizetés

A vásárlás ellenértékét kétféleképpen egyenlítheti ki Vásárló:

-          választhat készpénzes,

-          vagy Barion online bakkártyás fizetési megoldást.

2.6.Számla

Szolgáltató a Vásárló részére minden esetben a kézbesített csomagban juttatja el a számláját.

2.7.Szállítás

A Webshopban leadott rendeléseket:

-          át lehet venni személyesen a Szolgáltató gyógyszertárában,

-          illetve lehet kérni futárszolgálat általi kézbesítést is.

A Szállítás költsége:

Irányítószámok (1011, 1012, 1013, 1014,1015,1016, 1027, 1051, 1052, 1053,1054, 1056, 1061, 1065, 1066) esetében: 1400, - Ft.
Irányítószámok (1024, 1069) esetében: 1650, - Ft.
Irányítószámok (1022, 1023,1025, 1026, 1032, 1034, 1036, 1037, 1062, 1063, 1064, 1067, 1068, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1092, 1093, 1094, 1096, 1097, 1111, 1113, 1114, 1115, 1118, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1132, 1133, 1134, 1136, 1137, 1138, 1143, 1146) esetében: 2000, - Ft.
Minden más magyarországi irányítószám esetében: 1500, - Ft.

Amennyiben a küldemény nem kerül átvételre, visszaszállításra kerül a Szolgáltatóhoz. Előfordulhat, hogy előre nem látott esemény miatt hiúsul meg az átvétel, ezért célszerű, hogy Vásárló megadja telefonszámát, vagy e-mail címét, hogy a csomagküldő értesíthesse Vásárlót az érkező küldeményről.

Ha a Vásárló sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében kérni kell jegyzőkönyv felvételét, vagy meglévő jegyzőkönyv kibővítését. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A szállítás költségét a Honlapon keresztül elérhető tájékoztatások tartalmazzák, a szállítási költség a vásárlást összesítésekor is megjelenik.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a hibásan megadott adatok miatti késedelmes, vagy meghiúsult szállítási eseményekért.

Vásárló tudomásul veszi, hogy az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet 16. § (1) bekezdése értelmében orvosi rendelvény nélkül is kiadható, de keresztjelzéssel ellátott forgalomba hozatalra engedélyezett és magisztrális gyógyszer - vény nélkül - 14 éven aluliaknak nem adható ki.  Erre is tekintettel a Termékek átvételekor a Vásárló köteles arról gondoskodni, hogy az átvevő 14. életévét már betöltött személy legyen.

Vásárló köteles a küldemény átvétele előtt megvizsgálni annak sértetlenségét. Az ennek elmaradásából eredő esetleges károkért a Szolgáltató a felelősségét kizárja.  A küldemény sérülése esetén a Vásárlónak lehetősége van az átvétel megtagadására, illetve átvétel esetén jegyzőkönyv felvételét kérheti.  A csomagolás sérülése esetén, amennyiben a Termék is sérült, Szolgáltató csak a fuvarozó vállalkozás képviselőjével felvett jegyzőkönyv birtokában fogad el panaszt.   

3.       A vásárlással kapcsolatos speciális szabályok

A Vevő kötelezettsége, hogy a Webshopban megvásárolt Termék használatának megkezdése előtt konzultáljon háziorvosával és/vagy gyógyszerészével. Vevő tudomásul veszi, hogy az öndiagnózis és az abból eredő téves termékfogyasztás esetenként káros mellékhatásokat eredményezhet, melyekért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Vevő kötelezi magát a megvásárolt Termék használati utasításának, illetőleg betegtájékoztatójának használat megkezdése előtti elolvasására, és az abban foglaltak betartására; valamint arra, hogy hosszabb ideig tartó gyógyszerszedést megelőzően minden esetben; valamint a tünetek enyhülésének, vagy megszűnésének elmaradása esetén konzultál kezelőorvosával.

4.       A Vásárlót megillető elállási és szavatossági jogok

A Vásárlót a Webshopban értékesített termékek esetén:

-          Fogyasztónak minősülő vásárlót elállási jog illet meg,

-          valamennyi Vásárlót kellék és termékszavatossági jog illet meg.

A Vásárlót megillető elállási jog gyakorlása, tekintve, hogy a terméket a Fogyasztó visszajuttatja a Szolgáltató számára, egyben kizárja a termék, vagy kellékszavatossági jog gyakorlását. Amennyiben a termék visszajuttatására sor kerül, de nem állapítható meg, hogy azt elállási jog, vagy szavatossági jog gyakorlása keretében juttatja vissza a Vásárló, nyilatkozattételre hívja fel ezzel kapcsolatban Szolgáltató.

Nem illeti meg a Vásárlót a 45/2014 Korm. Rendelet alapján az olyan termékek esetében elállási jog, amelyek kizárólag bontatlan és sérülésmentes állapotban hozható forgalomba, és egészségügyi vagy higiéniai okokból annak felbontása után már nem küldhető vissza. Ilyen esetben az elállás csak a bontatlan, higiéniai és egészségvédelmi oldalról kifogásolhatatlan termékek esetében gyakorolhatóak.

A Fogyasztónak minősülő Vásárló a vásárlást követő 14 napon belül élhet az indoklás nélküli elállási jogával, ezt követően elállási jogát csak a termék, vagy kellékszavatossági jogra vonatkozó szabályok szerint gyakorolhatja. A 14 napon belül közölt elállás esetén a Szolgáltató a kellék, vagy termékszavatossági igény kezelését leállítja.

Vásárlót nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

Vásárló a jogait az 1. pontban feltüntetett elérhetőségeken keresztül jelentheti be, és érvényesítheti.

A jog gyakorlásához javasolt pontosan megjelölni, hogy a Vásárló melyik, az ÁSZF-ben leírt jogával kíván élni, hogy a Szolgáltató gyorsan és hatékonyan tudja kezelni Vásárló panaszát.

Szolgáltatót nem terheli jogszabályban előírt kötelező jótállás biztosításával kapcsolatos kötelezettség.

4.1. Elállási jog

Az e pontban foglaltak kizárólag a Fogyasztónak minősülő Vásárlóra vonatkoznak. Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki a Webshopban árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó").

A Webshopban vásárolt termék esetében Fogyasztó jogosult:

-          a termék,

-          több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott termék,

-          több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tétel vagy darab,

-          ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a vásárlásától indokolás nélkül elállni.

Nem illeti meg a Vásárlót a 45/2014 Korm. Rendelet alapján az olyan termékek esetében elállási jog, amelyek kizárólag bontatlan és sérülésmentes állapotban hozható forgalomba, és egészségügyi vagy higiéniai okokból annak felbontása után már nem küldhető vissza. Ilyen esetben az elállás csak a bontatlan, higiéniai és egészségvédelmi oldalról kifogásolhatatlan termékek esetében gyakorolhatóak.

Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a következő linken elállási nyilatkozat keresztül elérhető elállási nyilatkozat - mintát is. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 0. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail-en keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató postai címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli.  Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Szolgáltató tehát követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

4.2.Szavatossági jogok

4.2.1.       Kellékszavatosság

Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén (hibás a teljesítés különösen, ha a Termék valamilyen minőségi, vagy mennyiségi hibában szenved) a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Vásárló érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

A Webshopban forgalmazott termékek esetében, azok jellegénél fogva elsődlegesen a kicserélés intézményt tudja Szolgáltató alkalmazni.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

A Vásárló közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha Vásárló a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

4.2.2.       Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – érvényesítheti termékszavatossági igényét. A termékszavatosság annyiban tér el a kellékszavatosságtól, hogy ez esetben a forgalmazón keresztül kifejezetten a gyártóval szemben lehet fellépni.

Termékszavatossági igényként azonban Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

Vásárló termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.

A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

-        a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

-        a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

-        a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak vagy a forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

5.       Jogérvényesítési lehetőségek

5.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

Vásárló a szolgáltatással vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait az 1-es pontban feltüntetett elérhetőségeken keresztül gyakorolhatja.

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszt rögzíti és 30 napon belül érdemi választ küld.

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében az elektronikus levelezési címre történő válaszadást, vagy postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

5.2.Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló jogvita Szolgáltatóval folytatott tárgyalások során nem rendeződik, a Vásárló jogosult:

-          Panasztételre a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

-          Békéltető testület eljárásának kezdeményezésére

A Békéltető testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36. Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109. Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152Elnök: Dr. Bodnár JózsefE-mail cím: bekelteto@pbkik.hu .

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500 Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth ZsuzsannaE-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető TestületCíme: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775Fax száma: (66) 324-976Elnök: Dr. Bagdi LászlóE-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870Fax száma: (46) 501-099

Elnök: Dr. Tulipán PéterE-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető TestületCíme: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488-2131Fax száma: (1) 488-2186Elnök: Dr. Baranovszky GyörgyE-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly E-mail cím: info@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető TestületCíme: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6. Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312Elnök: Dr. Vári Kovács JózsefE-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu

Gyır-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217Fax száma: (96) 520-218

Elnök: Horváth LászlóE-mail cím: bekelteto@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Címe: 4025 Debrecen, Petıfi tér 10. Telefonszáma: (52) 500-735Fax száma: (52) 500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt E-mail cím: hbkik@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető TestületCíme: 3300 Eger, Faiskola út 15. Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440. Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék Fax száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gordos Csaba E-mail cím: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. Telefonszáma: (56) 510-610Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület Címe: 2800 Tatabánya, Fı tér 36.Telefonszáma: (34) 513-010Fax száma: (34) 316-259

Elnök: Dr. Rozsnyói György E-mail cím: kemkik@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető TestületCíme: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a Telefonszám: (32) 520-860Fax száma: (32) 520-862Elnök: Dr. Pongó ErikE-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető TestületCíme: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8. Telefonszáma: (1)-474-7921

Fax száma: (1)-474-7921Elnök: dr. Csanádi KárolyE-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. Telefonszáma: (82) 501-000Fax száma: (82) 501-046

Elnök: Dr. Novák Ferenc E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető TestületCíme: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. Telefonszáma: (74) 411-661Fax száma: (74) 411-456Elnök: Dr. Gáll FerencE-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető TestületCíme: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Telefonszáma: (94) 312-356Fax száma: (94) 316-936Elnök: Dr. Kövesdi ZoltánE-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltetı Testület Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3. Telefonszáma: (88) 429-008Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Vasvári CsabaE-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető TestületCíme: 8900 Zalaegerszeg, Petıfi utca 24.Telefonszáma: (92) 550-514Fax száma: (92) 550-525Elnök: Dr. Molnár SándorE-mail cím: zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu

-          Online vitarendezés

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan tudják rendezni a következő linken https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false 

elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jár el az online adásvételi szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

-          Bírósági eljárás kezdeményezésére.

6.       Egyéb rendelkezések

6.1.Moderálási szabályok

Vásárlónak a Honlapon lehetősége van véleményeket megfogalmazni, azonban Szolgáltató ezeket jogosult törölni, amennyiben úgy ítéli meg, hogy azok sértik valamely más felhasználó, vagy más személy jogait.

Ilyen esetben az okozott károkért a véleményt megfogalmazó és közzétevő Felhasználó tartozik teljes anyagi felelősséggel.

6.2.Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vásárlók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően indított ügyekre kell alkalmazni.

Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más domain név alá helyezze át.

6.3.Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog védelme alatt állnak.

Szolgáltató a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, megvalósítást).

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett csak.

A Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Vásárlónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2018. július 29.